Els nostres Serveis


Compositec S.L.

COMPOSITEC (Composites Técnicos SL) es una empresa amb més de 25 anys d'experiència en la manipulació de resines i fibra de vidre (PRFV) en el sector de la industria, i la senyalització vial, com pals de semàfors i columnes d'enllumenat públic. Oferim als nostres clients un servei integral en el sector PRFV.

Dedica la seva activitat al sector industrial (muntage d'estructura de polièster, reixetes transitables, baranes de pultrusió i reparacions varies: dipòsits, torres de refrigeració, canonades…). De manera principal s'enfoca a la rama de l'enllumenat i semàfors, amb una gamma de productes avalats per assajos realizats per ingenyeries qualificades.